จากใจถึงใจ

622วันจนถึง
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แบบสำรวจ

สังคมครูไทยจังหวัดชุมพร

อัลบั้มภาพเมืองชุมพรวิทยา

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ทีวีครู

การอยู่ค่ายพักแรม 17ม.ค.56

สังคมออนไลน์

กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ทุกวันพุธกับนิทานหน้าเสาธง

ข้อมูลอาเซียน

โพสต์3 ม.ค. 2555 16:23โดยเนาวรัตน์ พุฒิวณิชย์   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2555 16:25 ]

ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน

ธงอาเซียน

Flag of Asean

คำขวัญ

"One Vision, One Identity, One Community"
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Asean Memmbers

สัญลักษณ์อาเซียน
“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่่ กรุ่งจากาตาร์

เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)

ปฏิญญากรุงเทพ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

กฎบัตรอาเซียน 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ

อาเซียนเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียนในระดับภูมิภาค 19 กุมภาพันธ์ 2550

เพลงอาเซียน
04 - The Asean Way - Bossanova Version

ขอบคุณที่มา:http://www.thaimaster.info/pornpilai/wannisa/asean/asean_info_home.html

Č
ą
ď
631.jpg
(161k)
Supaporn Nilayakanon,
7 ม.ค. 2555 07:40
Comments